HOME > 製品・サービス > その他の技術情報 > 新製品の御紹介

     

  AP845    400V/0.5A PNP バイポーラトランジスタ 
         
  6KT3806N5E    50v/0.15A アクティブクランプ MOSFET
         
  CP841    300V/0.5A NPN バイポーラトランジスタ 
         
  6PT23B6N3E   42V/0.5A DS間保護ダイオード内蔵 MOSFET